Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2020, 8

Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 19.05.2020 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 alusel.

§ 1.   Delegeerida keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 lõigetes 2 ja 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded Viimsi Vallavalitsusele, sealjuures jääb kirjaliku arvamuse esitamine keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lõike 1 punktis 2 sätestatud eesmärgil keskkonnaloa taotlusele volikogu ainupädevusse.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 14.08.2007 määrus nr 28 „Välisõhu kaitse seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine.“

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json