Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2020, 44

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 21.05.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kehtetuks tunnistatakse:


1) Otepää Vallavolikogu 1. novembri 2004. a määrus nr 17 „Tänava- ja turukaubanduse ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kord“;
2) Otepää Vallavolikogu 17. detsembri 2009. a määrus nr 16 „Tänavatel, turgudel ja avalikel üritustel kauplemiseks väljastatavate müügipiletite hindade ja müügipileti vormi kehtestamine“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Pullerits
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json