HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Voore Põhikooli arengukava kinnitamine

Voore Põhikooli arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2022, 1

  Voore Põhikooli arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 14.03.2022 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 ja Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017. a määruse nr 10 „Mustvee valla põhimäärus“ § 37 lõike 9 alusel.

  § 1.   Kinnitada Voore Põhikooli arengukava aastateks 2022-2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Terje Rudissaar
  Vallavanem

  Daisy Utsar
  Vallasekretär

  Lisa Voore Põhikooli arengukava aastateks 2022-2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json