Teksti suurus:

Jõhvi valla 2012. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Jõhvi valla 2012. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
  Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2012, 6

  Jõhvi valla 2012. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 21.06.2012 nr 89

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.  Kinnitada Jõhvi valla 2012. aasta teine lisaeelarve kogumahuga 1 564 779 (üks miljon viissada kuuskümmend neli tuhat seitsesada seitsekümmend üheksa) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Kaarel Pürg
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Jõhvi valla 2012. aasta teine lisaeelarve, koondeelarve

  Lisa 2 Jõhvi valla 2012. aasta teine lisaeelarve, alaeelarved