Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise taotluse ning treenerite ja harrastajate nimekirja vorm

Sporditegevuse toetamise taotluse ning treenerite ja harrastajate nimekirja vorm - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 23

  Sporditegevuse toetamise taotluse ning treenerite ja harrastajate nimekirja vorm

  Vastu võetud 08.10.2008 nr 67
  jõustumine 13.10.2008

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord" § 7 lg 1-3 ja 19 lg 3 alusel ja kooskõlas Karistusseadustiku § 280 lg 1 ja 2 ning Isikuandmete kaitse seaduse § 10 lg 1 ja § 12 lg 1-3.

  § 1.   Määrusega kehtestatakse:

   
    1) sporditegevuse toetamise taotluse vorm (lisa 1);
    2) treenerite nimekirja vorm (lisa 2);
    3) harrastajate nimekirja vorm (lisa 3).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. novembri 2005 määruse nr 105 „Sporditegevuse toetamise taotluse, treenerite ja harrastajate nimekirja, sporditegevuse toetamise lepingu ja sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vormid" § 1 punktid 1-3.

  § 3.   Määrus jõustub 13. oktoobril 2008.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa 1  Sporditegevuse toetamise taotluse vorm

  Lisa 2  Treenerite nimekirja vorm

  Lisa 3  Harrastajate nimekirja vorm

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json