Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse tüüplahendused

Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse tüüplahendused - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 39

  Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse tüüplahendused

  Vastu võetud 24.09.2008 nr 62
  jõustumine 29.09.2008

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, lg 3 p 3 ja lg 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" §-ga 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 määrusega nr 26 kinnitatud „Tallinna linna teevalgustusnormide" p-dega 4.2.9 ja 5.4.
  (Tlv m 19.01.2011 nr 3, jõustumine 01.07.2011)

  § 1.   Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse tüüplahendused (edaspidi valgustuse tüüplahendused) kehtestatakse jalakäijate liiklusohutuse suurendamise eesmärgil.

  § 2.   Valgustuse tüüplahendused kehtivad uutele või rekonstrueeritavatele jalakäijate ülekäiguradadele.

  § 3.   Valgustuse tüüplahenduse valik sõltub konkreetse ülekäiguraja liikluskorralduslikust lahendusest, sõidutee laiusest (sõiduradade arvust) ja sõidusuundade arvust.

  § 4.   Valgustuse tüüplahendused on:

  § 5.   Tallinna Kommunaalametil, Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Tallinna Transpordiametil juhinduda tänavate ja teede taastusremondi-, ehitus- ning rekonstrueerimisprojektide lähteülesannete ja liiklusskeemide eskiislahenduste koostamisel ning projektide kooskõlastamisel valgustuse tüüplahenduste kasutuselevõtu nõudest.

  § 6.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 7.   Määrus jõustub 29. septembril 2008.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json