Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Tallinna Keskraamatukogu tagatise võtmise ja tagastamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2016, 29

Tallinna Keskraamatukogu tagatise võtmise ja tagastamise kord

Vastu võetud 12.03.2008 nr 21
jõustumine 17.03.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.09.2016RT IV, 04.10.2016, 2707.10.2016

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 15 lg 5 ja lg 5¹, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016 määruse nr 19 „Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ § 5 lg 7 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 "Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” § 14¹ lg 6.
[RT IV, 04.10.2016, 27 - jõust. 07.10.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  Tallinna Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) tagatise võtmise ja tagastamise kord reguleerib raamatukogu lugejatelt teavikute laenutamisel tagatise võtmist ja tagastamist.

§ 2.   Tagatise võtmine

  (1) Raamatukogu nõuab lugejalt teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja elukohaandmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse või kui tal puudub püsiv elukoht Eestis;
[RT IV, 04.10.2016, 27 - jõust. 07.10.2016]
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (2) Lugejalt tagatise saamisel täidab raamatukoguhoidja kassa sissetulekuorderi, kuhu on märgitud:
  1) lugeja ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress;
  3) kui tagatise maksab kolmas isik, siis selle isiku ees- ja perekonnanimi, kelle eest tagatist maksti;
  4) teenuse sõnaline selgitus;
  5) tagatise summa;
  6) kuupäev;
  7) raamatukoguhoidja allkiri.

  (3) Tagatise võtmise kohta väljastatakse lugejale kassa sissetulekuorderi koopia.

  (4) Tagatist võetakse raamatukogus sularahas.

§ 3.   Tagatise suurus

  (1) Ühe teaviku tagatise suurus on võrdne teaviku hinnaga.

  (2) Enne 1992. aastat ilmunud teaviku tagatise suurus on 3,20 eurot juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.
(Tlv m 06.10.2010 nr 73, jõustumine 01.01.2011)

§ 4.   Tagatise tagastamine

  (1) Kui lugeja on laenatud teavikud tagastanud, tagastatakse tagatis talle kassa sissetulekuorderi koopia esitamisel raamatukogust, kuhu ta tagatise maksis. Kui lugeja on sissetulekuorderi koopia kaotanud, tagastatakse tagatis talle avalduse alusel. Avalduse vorm on avaldatud raamatukogu veebilehel.

  (2) Lugejale tagatise tagastamisel vormistab raamatukoguhoidja esitatud kassa sissetulekuorderi koopia alusel kassa väljaminekuorderi, kuhu on märgitud:
  1) lugeja ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress;
  3) tagatise tagastamise alus (sissetulekuorderi number);
  4) tagatise summa;
  5) kuupäev;
  6) raamatukoguhoidja ja lugeja allkiri.

  (3) Tagatise tagastamise kohta väljastatakse lugejale kassa väljaminekuorderi koopia.

  (4) Kui lugeja on Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja § 6 lõike 4 alusel kohustatud tasuma teaviku kümnekordse hinna, arvatakse tagatiseks makstud summa sellest maha.

  (5) Väljavõtmata tagatissummasid kajastatakse raamatukogu raamatupidamises kohustusena kuus kuud (arvestatakse viimasest teavikute tagastamise tähtpäevast), pärast seda arvatakse tagatissumma linnakassa tuludesse.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 17. märtsil 2008.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json