ElamumajandusEluruumid

ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Tallinna linna omandis oleva elamu soojusenergia teenustasu jaotus eluruumide vahel

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 50

Tallinna linna omandis oleva elamu soojusenergia teenustasu jaotus eluruumide vahel

Vastu võetud 30.06.2008 nr 52
jõustumine 03.07.2008

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Võlaõigusseaduse § 292 lõike 1, Elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 „Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine" punktiga 3.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus käsitleb Tallinna linna omandis olevatele elamutele osutatud soojusenergia eest määratud tasu jaotamist eluruumide vahel.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eluruum - elamus alaliseks elamiseks üüritav korter;
  2) küttekulujaotur - eluruumi küttekehale (radiaatorile) paigaldatud seade, mis mõõdab küttekeha pinnatemperatuuri ja võtab arvesse ruumitemperatuuri näidates küttekeha osakaalu elamu küttekulus;
  3) soe vesi - soojaveeboilerisse sisenev temperatuuriga 50C talvekuudel (s.o oktoober-aprill) ja suvekuudel (s.o mai-september) 150C veepuhastusjaamast ja 50C puurkaevust ning soojaveeboilerist väljuv temperatuuriga 550C vesi;
  4) soojusarvesti - soojusettevõtja poolt elamu soojussõlme paigaldatud soojusmõõtesüsteem;
  5) veearvesti - eluruumi veesisendile paigaldatud mõõteseade vee koguse mõõtmiseks.

§ 3.   Tallinna linna omandis oleva elamu soojusenergia teenustasu jaotus eluruumide vahel

  (1) Eluruumi soojusenergia teenustasu elamus, kus eluruumides küttekehadel puuduvad soojusenergia reguleerimise seadmed, arvutatakse vastavalt lisale 1.

  (2) Eluruumi soojusenergia teenustasu elamus, kus eluruumides küttekehadel on soojusenergia reguleerimise seadmed (eelseadeventiil ja termostaatpea), arvutatakse vastavalt lisale 2.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 1998 määrus nr 78 „Soojusenergia kulude arvestamise korra kinnitamine".

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. juulil 2008.

Lisa 1  Eluruumi soojusenergia teenustasu arvutus, kui küttekehadel puuduvad soojusenergia reguleerimise seadmed (Tlv m 01.12.2010 nr 97, jõustumine 01.01.2011)

Lisa 2 Eluruumi soojusenergia teenustasu arvutus, kui küttekehadel on soojusenergia reguleerimise seadmed (eelseadeventiil ja termostaatpea) (Tlv m 01.12.2010 nr 97, jõustumine 01.01.2011)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json