Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm

Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 53

  Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm

  Vastu võetud 23.12.2008 nr 97
  jõustumine 01.01.2009

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord" § 13 lg-te 1-2, §-de 14-17, § 18 lg-te 2-3 ja 8 ning § 19 lg 3 alusel.

  § 1.   Määrusega kehtestatakse:

   
    1) sporditegevuse toetamise lepingu vorm (lisa 1);
    2) sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vorm (lisa 2).

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 3.   Määruse § 1 punktiga 1 kehtestatud sporditegevuse toetamise lepingu vorm (lisa 1) jõustub 1. jaanuaril 2009. Määruse § 1 punktiga 2 kehtestatud sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vorm (lisa 2) jõustub 1. aprillil 2009.

  Lisa 1  Sporditegevuse toetamise lepingu vorm (Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2013)

  Lisa 2  Sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vorm (Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2012)

  /otsingu_soovitused.json