ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 55

  Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

  Vastu võetud 23.01.2008 nr 8
  jõustumine 01.05.2008

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 otsusega nr 125 „Vee-ettevõtja määramine Kakumäe ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas" ja 20. juuni 2005 otsusega nr 196 „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondadesse määratud vee-ettevõtjate tegevuse jätkamise pikendamine", TALLINNA LINNA ja OÜ KAKUMÄE VÕRGUD (praegu Tehnovõrkude Ehituse OÜ) vahel 21. jaanuaril 2004 sõlmitud teenuslepinguga, Tehnovõrkude Ehituse OÜ 18. septembri 2007 kirjaga nr 203-V/07 esitatud taotlusega ja 21. detsembril 2007 esitatud korrigeeritud andmetega.

  § 1.   Kehtestada alates 1. maist 2008 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja Tehnovõrkude Ehituse OÜ poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad vastavalt lisale.

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.   Määrus jõustub 1. mail 2008.

  Lisa Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad (Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011)

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json