Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 61

  Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

  Vastu võetud 05.11.2008 nr 81
  jõustumine 10.11.2008

  Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra" p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008 korraldusega nr 1602-k kehtestatud Peterburi tee 52d kinnistu ja lähialadetailplaneeringust.

  § 1.   Määrata Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Tõrviku tänav, Tambeti tänav ja Tõivu tänav vastavalt lisale.

  § 2.   Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

  § 3.   Määrus jõustub 10. novembril 2008.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa Tõrviku tänava, Tambeti tänava ja Tõivu tänava skeem

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json