ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkondade veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkondade veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 86

  Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkondade veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

  Vastu võetud 04.04.2007 nr 28
  jõustumine 01.08.2007

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 ning Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 142 "Vee-ettevõtja määramine Mähe 1 ja Mähe 2 ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades", TALLINNA LINNA ja AS ESMAR EHITUSE vahel 12. augustil 2002 sõlmitud teenuslepinguga, TALLINNA LINNA ja OÜ MÄHE VESI vahel 20. mail 2005 sõlmitud teenuslepinguga ning AS ESMAR EHITUSE 11. oktoobri 2006 kirjaga nr 137M ja OÜ MÄHE VESI 11. oktoobri 2006 kirjaga nr 138M esitatud taotlusega.

  § 1.   Kehtestada alates 1. augustist 2007 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Mähe 1 tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja AS ESMAR EHITUS poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kehtestada alates 1. augustist 2007 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Mähe 2 tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja OÜ MÄHE VESI poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad vastavalt lisale 2.

  § 3.   Määrus jõustub 1. augustil 2007.

  Lisa 1 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Mähe 1 tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad (Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011)

  Lisa 2 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Mähe 2 tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad (Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011)

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json