HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava 2013 – 2020 kehtestamine

Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava 2013 – 2020 kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 91

Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava 2013 – 2020 kehtestamine

Vastu võetud 25.06.2013 nr 6
jõustumine 01.07.2013

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ ja ning Räpina Vallavolikogu 21.12.2011 määruse nr 18 § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava 2013 kehtestamine

  Kehtestada Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava 2013 – 2020 (lisatud).

§ 2.   Määruse rakendussätted

  Määrus jõustub 01. juulil 2013.

Teet Helm
Vallavanem

Viigi Oru
Registripidaja vallasekretäri ülesannetes

Lisa Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava 2013 – 2020

/otsingu_soovitused.json