EttevõtlusKaubandus

EttevõtlusReklaam

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 114

Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused

Vastu võetud 18.09.2008 nr 30
jõustumine 01.10.2008

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lg 1 ja reklaamiseaduse § 13 lg 2 ja § 28 lg 1 p 1 alusel.

§ 1.   Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused

  (1) Kange alkohoolse joogi jaemüük on lubatud kaupluses, mille üldpind on vähemalt 75 m2.

  (2) Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel ja spordiürituse loa alusel toimuval spordiüritusel on lubatud lahja ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi jaemüük.

  (3) Toitlustusettevõtte hooajalisse laiendusse, mis asub väljaspool siseruume, on lubatud alkohoolse joogi serveerimine ainult toitlustusettevõtte siseruumist.

  (4) Suletud tarbijapakendis alkohoolse joogi jaemüük toitlustus- ja majutusettevõttest väljaviimiseks ei ole lubatud.

  (5) Kaupluses müügiks pakutavad alkohoolsed joogid peavad olema paigutatud mittealkohoolsetest jookidest ja muudest kaupadest eraldi ning alkohoolseid jooke ei tohi selvekaubanduse vormis müügiks välja panna kaupluse müügisaali eri kohtadesse.

  (6) Alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud müügikohas, mis asub:
  1) turu territooriumil;
  2) üldkasutatava supluskoha territooriumil.

  (7) Ajutises ehitises asuvates kauplustes on lubatud kaubelda ainult vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogiga.

§ 2.   Alkoholi reklaami keelupiirkond

  Alkoholi reklaam on keelatud piirkonnas, mis on lähemal kui 300 meetrit ehitisele, kus asub koolieelne lasteasutus, algkool, põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, huvikool, noorte- ja projektlaager.

§ 3.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määrus nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine", välja arvatud punkt 8, mis tunnistatakse kehtetuks alates 1. novembrist 2008;
  2) Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007 määrus nr 26 "Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine" muutmine";
  3) Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2008 määrus nr 5 "Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine";
  4) Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2008 määrus nr 11 "Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine" muutmine";
  5) Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 määrus nr 17 "Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine" muutmine".

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2008, välja arvatud § 2, mis jõustub 1. novembril 2008.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json