Teksti suurus:

Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 115

Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord

Vastu võetud 03.04.2008 nr 14
jõustumine 01.05.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 2 ja ühistranspordiseaduse § 4, § 5 lg 1 punktide 9, 10 ja 11 ja lg 4, § 24 lg 2 punkti 4, § 25, § 27 lg 1 punktide 1 ja 2, § 281 ja § 29 lg 1, 2 ja 3 alusel ning kooskõlas isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lg 1 ja § 19 lg 1.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord avaliku liiniveo laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn.

§ 2.   Sõidupiletite hinnad

  Sõidupiletite hinnad avaliku liiniveo laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn on järgmised:
  1) edasi-tagasi täispilet 6,05 eurot;
  2) ühe suuna täispilet 4,15 eurot;
  3) edasi-tagasi sooduspilet 3,80 eurot;
  4) ühe suuna sooduspilet 2,20 eurot;
  5) edasi-tagasi pilet jalgratta veoks 1,90 eurot;
  6) ühe suuna pilet jalgratta veoks 1,25 eurot. (Tvk m 18.11.2010 nr 53, jõustumine 01.01.2011)

§ 3.   Sõidusoodustused

  (1) Tasuta sõidu õigus on:
  1) eelkooliealisel lapsel;
  2) puudega lapsel ja tema saatjal;
  3) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul ning tema saatjal;
  4) sügava või raske nägemispuudega isikul ja tema saatjal.

  (2) Sooduspileti kasutamise õigus on:
  1) õpilasel;
  2) pensionäril;
  3) represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul.

§ 4.   Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid

  (1) Eelkooliealistelt lastelt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.

  (2) Tasuta sõidu õigust tõendav dokument on:
  1) puudega lastel Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;
  2) sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;
  3) sügava või raske nägemispuudega isikutel Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. (Tvk m 18.11.2010 nr 53, jõustumine 01.01.2011)

  (3) Sooduspileti kasutamise õigust tõendav dokument on:
  1) õpilastel õpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaart;
  2) pensionäridel Eesti Vabariigi pensionitunnistus;
  3) represseeritutel ja nendega võrdsustatud isikutel represseeritu tõend.

§ 5.   Sõidu eest tasumine

  (1) Sõitjale annab sõiduõiguse sõidupilet või tasuta sõidu õigust tõendav dokument. Sõidusoodustust kasutaval sõitjal peab olema sõidusoodustuse õigust tõendav dokument.

  (2) Sõidupiletite müüki korraldab avaliku teenindamise lepingu alusel avaliku liiniveo teenindamise kohustuse saanud vedaja.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2008.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json