Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Audru valla 2014. aasta 1. lisaeelarve

Audru valla 2014. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Audru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2014, 38

  Audru valla 2014. aasta 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 12.06.2014 nr 21

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 ja 3 ning Audru Vallavolikogu 10. oktoobri 2013 määruse nr 26 „Audru valla põhimääruse“ § 67 lõike 1 ja 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Audru valla 2014. aasta 1. lisaeelarve vastavalt lisale (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Põldmaa
  Volikogu esimees

  Lisa  AUDRU VALLA 1. LISAEELARVE

  /otsingu_soovitused.json