HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Laeva Lasteaia arengukava aastateks 2015- 2017 kinnitamine

Laeva Lasteaia arengukava aastateks 2015- 2017 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2015, 43

  Laeva Lasteaia arengukava aastateks 2015–2017 kinnitamine

  Vastu võetud 16.06.2015 nr 17

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõigete 1–3 alusel.

  § 1.   Kinnitada Laeva Lasteaia arengukava aastateks 2015 – 2017 (lisatud käesolevale määrusele).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  § 3.   Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2015. a.

  Elviire Villa
  Vallavolikogu esimees

  Lisa  Laeva Lasteaia arengukava aastateks 2015 - 2017

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json