Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2017, 16

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021

Vastu võetud 15.06.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg-te 1 ja 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lg-te 3, 4, 6 ja 7 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 kinnitamine

  Kinnitada Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 vastavalt lisale.

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016 määrus nr 14 „Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020".

§ 3.   Tallinna eelarvestrateegia 2018-2021 avalikustamine

  Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json