Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2017, 18

Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 15.06.2017 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

  „(3) Suvekuudel (juuni, juuli, august) lasteaia kohta kasutavale välisriigis elavale lapsele rakendatakse päevatasu summas 12 eurot.“


§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse 1. juunist 2017.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json