Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue linna 2017. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Saue Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2017, 54

Saue linna 2017. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 21.06.2017 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohalike omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 ja § 26 alusel ning kooskõlas Saue linna põhimääruse § 66.

§ 1.  Saue linna 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine

  Kinnitada Saue linna 2017. aasta eelarve muutused:
 1) koondeelarve muutused vastavalt lisale 1;
 2) linnavalitsuse hallatavate asutuste põhitegevuse eelarvete muutused vastavalt lisale 2;
 3) investeerimistegevuse eelarve muutused vastavalt lisale 3.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Valdis Toomast
volikogu esimees

Lisa Lisad 1-3

/otsingu_soovitused.json