Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saaremaa valla 2018. aasta esimene lisaeelarve

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2018, 31

Saaremaa valla 2018. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 21.06.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Saaremaa valla 2018. aasta esimene lisaeelarve


Saaremaa valla 2018. aasta esimese lisaeelarve kogumaht on 1 587 258 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisadele 1-4.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

Lisa Lisaeelarve koond

Lisa Lisaeelarve tulud

Lisa Lisaeelarve kulud

Lisa Lisaeelarve investeeringud

/otsingu_soovitused.json