Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2019, 2

Nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted

Vastu võetud 20.06.2019 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 alusel ja tulenevalt avalikust huvist paigaldada Viljandi linnaruumi nimelisi pinke.

§ 1.   Nimeline pink

  (1) Nimeline pink on avalikus kasutuses olev pink, millega tunnustatakse isikut, organisatsiooni või tegu.

  (2) Pingile antakse nimi ja paigaldatakse selgitav teabesilt.

  (3) Pingile antav nimi ja paigaldatav teabesilt peab olema kooskõlas heade tavade ja kavatsustega.

§ 2.   Nimelise pingi paigaldamise menetlus ja nõuded

  (1) Nimelise pingi paigaldamist saavad taotleda kõik isikud. Vabas vormis taotlus pingi paigaldamiseks, kus on märgitud, kelle või mille auks pink nimetatakse, tuleb saata aadressile viljandi@viljandi.ee.

  (2) Pingi paigaldamise taotluse läbivaatamise korraldab arhitektuuriamet, kaasates vajadusel majandusameti ning haridus- ja kultuuriameti esindaja.

  (3) Nimelise pingi paigalduskoha ja pingitüübi valiku kooskõlastab arhitektuuriamet, võttes aluseks Viljandi Linnavalitsuse 08.04.2019 korraldusega nr 183 kinnitatud pingitüüpide piirkonnad ja linnamööbli tüübid.

  (4) Pingi paigaldamise otsustab Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 3.   Nimelise pingi paigaldamine ja hooldus

  (1) Nimelise pingi paigaldamise eest tasub taotleja linnavalitsusele Eesti eelmise kalendriaasta keskmise brutokuupalga suuruse summa.

  (2) Nimelise pingi aluse ehitamise, pingi paigaldamise ja korrashoiu korraldab Viljandi Linnahooldus.

  (3) Paigaldatud nimeline pink on linna omandis.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json