Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Nõo valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Nõo valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2019, 3

Nõo valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 20.06.2019 nr 28

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõike 3 ning Nõo Vallavolikogu 16.05.2013 määruse nr 61 „Nõo valla eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ § 14 lõigete 3 ja 7 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Nõo valla 2019. aasta II lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

Lisa Lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json