Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Noorte omaalgatusprojektide toetamine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2019, 4

Noorte omaalgatusprojektide toetamine

Vastu võetud 26.06.2019 nr 94

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse põhimõtted osalemiseks MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse väljatöötatava noorte omaalgatuse toetusmudeli katsetamisel 2019. aastal.

  (2) Noorte omaalgatuse toetamise eesmärgiks on pakkuda noortele võimalusi ellu viia omaalgatuslikke kogukonna arengut toetavaid ideid, kasvatades nii noorte osalust valla elus.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võib taotleda Jõgeva vallas tegutsev noorteühing või noor, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva vallas.

  (2) Taotluses tuleb märkida omaalgatusprojekti sisu, toimumise aeg ja koht, taotletav summa ning andmed projekti eelarve kohta.

§ 3.   Toetuse määramine

  Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna noorsootöö peaspetsialist koostöös Jõgeva valla noortevolikoguga kontrollib taotluste vastavust määruse ja toetusmudeli nõuetele ning otsustab taotluste rahuldamise Jõgeva valla 2019. aasta noorsootöö eelarves noorte omaalgatuse toetamiseks ettenähtud summa piires.

§ 4.   Toetusmudeli katsetamise hindamine

  Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond töötab saadud kogemuste ja teadmiste põhjal välja Jõgeva valla noorte omaalgatuste toetamise põhimõtete, toetuse taotlemise ja maksmise tingimuste ja korra kavandi hiljemalt 2019. aasta lõpuks.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json