Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2019, 6

Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 20.06.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve


Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve kogumaht on 1 401 189 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisadele 1-2.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Saaremaa valla 2019. a I lisaeelarve koond

Lisa 2 Saaremaa valla 2019. a I lisaeelarve investeerimistegevuse kulud

/otsingu_soovitused.json