Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 02.10.2018 määruse nr 35 „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuded“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2020, 2

Kose Vallavolikogu 02.10.2018 määruse nr 35 „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuded“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 18.06.2020 nr 87

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 02.10.2018 määrus nr 35 „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuded“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json