Teksti suurus:

Hiiumaa Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 26 „Hiiumaa Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2020, 3

Hiiumaa Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 26 „Hiiumaa Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 18.06.2020 nr 105

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Hiiumaa Vallavolikogu 21.06.2018 määruses nr 26 „Hiiumaa Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 2 lõige 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) erivajadustega laste kompetentsikeskus asukohtadega:
1.1. lastekeskus - Vabaduse 47, Kärdla;
1.2. noortekodu - Kõpu küla, Hiiumaa vald.“;
  2) paragrahvi 2 lõige 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) tegevustuba puuetega inimestele – Vabriku v 1, Kärdla;“;
  3) paragrahvi 2 lõikesse 3 lisatakse punkt 5 ja sõnastatakse järgmiselt:
„5) Erihooldekodu – Pargi 3, Kärdla.“;
  4) paragrahvi 5 lõikes 2 muudetakse punkt 12 ja sõnastatakse järgmiselt:
„12) kinnise lasteasutuse teenuse osutamine;“;
  5) paragrahvi 5 lõikesse 2 lisatakse punkt 13 ja sõnastatakse järgmiselt:
"13) muu sotsiaalteenus.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json