Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2020, 6

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 19.06.2020 nr 110

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ning § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Valga Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) pädevuse kohanimeseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmisel ja määrab kohanime määramise eelnõu avalikustamise korra Valga vallas.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  Vallavalitsuse pädevuses on:
  1) kohanime määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine;
  2) arvamuse andmine ministri või Vabariigi Valitsuse määratavate kohanimede kohta.

§ 3.   Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

  (1) Vallavalitsuse liikluskomisjon kiidab enne avalikustamist heaks kohanime määramise eelnõu.

  (2) Kohanime määramise eelnõu avalikustatakse Valga valla veebilehel. Eelnõu on seadusest tulenevalt tutvumiseks üleval vähemalt 15 päeva.

  (3) Avalikustama ei pea eelnõud maaüksuse nime määramiseks.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tõlliste Vallavolikogu 24. märtsi 2008 määrus nr 7 „Kohanimeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine“;
  2) Valga Linnavolikogu 24. novembri 2006 määrus nr 13 „Kohanime määramise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alar Nääme
Esimees

/otsingu_soovitused.json