Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vinni valla 2020. aasta I lisaeelarve

Vinni valla 2020. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2020, 34

  Vinni valla 2020. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 18.06.2020 nr 14

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Vinni valla 2020. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Võtta vastu Vinni valla 2020. aasta lisaeelarve:
  1) põhitegevustulude suurenemine 436 190 eurot
  2) põhitegevuskulude suurenemine 266 400 eurot
  3) investeerimistegevuse vähenemine 121 112 eurot
  4) finantseerimistegevuse vähenemine 288 000 eurot.

  Meelis Maine
  Esimees

  Lisa Lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json