Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Palamuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.07.2017, 4

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 13.06.2017 nr 3
RT IV, 20.06.2017, 24
jõustumine 23.06.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.07.2017RT IV, 27.07.2017, 130.07.2017

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 ning § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Jõgeva valla volikogu valimisteks moodustatakse arvestades haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmist Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 11 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.
[RT IV, 27.07.2017, 1 - jõust. 30.07.2017]

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Aia tn 6, Jõgeva linn, Jõgeva maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Sauna tn 4, Jõgeva alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Pargi tn 2, Kuremaa alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Kuremaa tee 24, Laiuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Kaave tee 5, Siimusti alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 - Kooli, Vaimastvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond;
 7) valimisjaoskond nr 7 - Köstri allee, Palamuse alevik, Palamuse vald, Jõgeva maakond;
 8) valimisjaoskond nr 8 - Kaarepere kultuurimaja, Kaarepere küla, Palamuse vald, Jõgeva maakond;
 9) valimisjaoskond nr 9 - Kooli tee 21, Torma alevik, Torma vald, Jõgeva maakond;
 10) valimisjaoskond nr 10 - Sillasoo tn 4, Sadala alevik, Torma vald, Jõgeva maakond;
 11) valimisjaoskond nr 11 - Mõisavahe tee 29, Saduküla küla, Puurmani vald, Jõgeva maakond.
[RT IV, 27.07.2017, 1 - jõust. 30.07.2017]

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 2;
 3) valimisjaoskond nr 7;
 4) valimisjaoskond nr 9.

 (2) [Kehtetu - RT IV, 27.07.2017, 1 - jõust. 30.07.2017]

§ 4.  Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
 1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Aia tn 6, Jõgeva linn, Jõgeva maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Jõgeva linn;
 2) valimisjaoskond nr 2 aadressil Sauna tn 4, Jõgeva alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Jõgeva vald;
 3) valimisjaoskond nr 7 aadressil Köstri allee, Palamuse alevik, Palamuse vald, Jõgeva maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Palamuse vald;
 4) valimisjaoskond nr 9 aadressil Kooli tee 21, Torma alevik, Torma vald, Jõgeva maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Torma vald.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Lisa  Valimisjaoskonnad ja nende piirid
[RT IV, 27.07.2017, 1 - jõust. 30.07.2017]