Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saarde valla 2021. a I lisaeelarve

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.07.2021, 1

Saarde valla 2021. a I lisaeelarve

Vastu võetud 21.07.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, Saarde Vallavolikogu 21. märtsi 2018. a määruse nr 10 „Saarde valla põhimäärus“ § 97 lõigete 3 ja 4 ning Saarde Vallavolikogu 19. detsembri 2018. a määruse nr 40 „Saarde valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 5 lõigete 2, 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kogumaht

  Võtta vastu Saarde valla 2021. a I lisaeelarve ja kinnitada see vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa Saarde valla 2021. lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json