Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2000
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.09.2001
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2013, 12

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

Vastu võetud 23.02.2000 nr 14
jõustumine 01.03.2000

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Linnaosa Halduskogu ettepanekud
Tallinna Linnavalitsus määrab:

1. Määrata Pikaliiva asumisse, endistele Lauri, Jõepere ja Kasemetsa kinnistutele planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 1 nimed alljärgnevalt:
1.1 Rangu tänav;
1.2 Kuhja tänav;
1.3 Kahlu tänav;
1.4 Sarra tänav;
1.5 Vaalu tänav;
1.6 Kurmu tänav.
2. Määrata Kakumäe ja Vismeistri asumisse, Jõeküla piirkonda, endistele Jõeoti, Aaviku ja Käänu kinnistutele planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 2 nimed alljärgnevalt:
2.1 Käba tänav;
2.2 Ahingu tänav;
2.3 Kaladi tänav;
2.4 Piiritsa tänav;
2.5 Nõeliku tänav;
2.6 Västra tänav;
2.7 Põlde tänav;
2.8 Silgu tänav;
2.9 Vähi tänav;
2.10 Jõeküla tee (tänava uue lõpuosana; skeemil lõik A - B).
3. Määrata Tiskre asumisse, endiste Teisepere, Uustalu ja Otsa kinnistutele planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 3 nimed alljärgnevalt:
3.1 Rannaniidu tänav;
3.2 Teisepere tänav;
3.3 Kaisla tänav;
3.4 Vaagi tänav;
3.5 Roolahe tänav.
4. Linnaplaneerimise Ametil määrata käesoleva määruse punktidega 1 kuni 3 kinnitatud tänavanimede alusel aadressid vastavalt krundijaotuskava esitamisajale.
5. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ning krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.
6. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.
7. Määrus jõustub 1. märtsil 2000.

Jüri Mõis
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

/otsingu_soovitused.json