Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2000
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2013, 13

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Vastu võetud 23.02.2000 nr 13
jõustumine 01.03.2000

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu ettepaneku
Tallinna Linnavalitsus määrab:

1. Määrata Mähe asumisse, endisele Rätsepa kinnistule planeeritud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 1 nimi Rätsepa tee.
2. Määrata Kose asumisse, endise Lükati tee 10 krundile planeeritud tänavatele nimed vastavalt käesoleva määruse lisale 2 alljärgnevalt:
2.1 Vesiveski tänav;
2.2 Paisu tänav.
3. Linnaplaneerimise ametil määrata käesoleva määruse punktidega 1 ja 2 kinnitatud tänavanimede alusel aadressid vastavalt krundijaotuskava esitamisajale.
4. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ning krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.
5. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.
6. Määrus jõustub 1. märtsil 2000.

Jüri Mõis
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json