Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

„Ahja valla heakorra eeskirja“ uue redaktsiooni kinnitamine

„Ahja valla heakorra eeskirja“ uue redaktsiooni kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Ahja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2013, 29

  „Ahja valla heakorra eeskirja“ uue redaktsiooni kinnitamine

  Vastu võetud 30.04.2008 nr 9
  jõustumine 05.05.2008

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg(1) ja § 22 lg (1) punktide 36¹ ja § 66² alusel,


  Ahja Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Kinnitada ”Ahja valla heakorra eeskirja” uus redaktsioon.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Ahja Vallavolikogu 12.10.1995.a. määrus nr 9 Ahja valla heakorraeeskiri”.

  § 3.   Määrus jõustub 05.05.2008.a.

  Olev Lilleorg
  Volikogu esimees

  Lisa Ahja valla heakorra eeskiri

  /otsingu_soovitused.json