Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Märjamaa valla arengukava 2010-2025

Märjamaa valla arengukava 2010-2025 - sisukord
Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2015
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2014, 3

Märjamaa valla arengukava 2010-2025

Vastu võetud 19.08.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7, § 37 lõigete 1 ja 2, § 372 lõigete 3 kuni 7 ning Märjamaa valla põhimääruse § 73 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitatakse Märjamaa valla arengukava 2010–2025 uus redaktsioon vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2013 määrus nr 123 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
Volikogu esimees

Lisa Märjamaa valla arengukava 2010-2025 uus redaktsioon

Lisa Investeeringute kava 2014-2018

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json