Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Vaivara Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2014, 7

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 12.08.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 10 lõigete 1,2 ja 3, riigikogu valimise seaduse § 8 lõigete 1,2 ja 3, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 7 lõigete 1, 2 ja 3 ning rahvahääletuse seaduse § 11 lõigete 1,2 ja 3 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade moodustamine

  Moodustada Vaivara valla haldusterritooriumil valimisringkonnas nr 1 kaks alalist valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade asukohad ja piirid

  (1) Sinimäe valimisjaoskond nr 1 asukohaga Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (vallavalitsuse ametiasutuse ruumes);
Valimisjaoskonna piirid: Mustanina, Sõtke, Vaivara, Perjatsi, Pimestiku, Udria, Meriküla, Laagna, Hiiemetsa, Auvere, Hundinurga küla ning Sinimäe alevik

  (2) Olgina valimisjaoskond nr 2 asukohaga Narva mnt 12, Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (Olgina rahvamaja ruumes).
Valimisjaoskonna piirid: Puhkova, Vodava, Peeterristi, Tõrvajõe, Kudruküla, Soldina, Arumäe küla ning Olgina alevik.

§ 3.   Valimisjaoskond, kus valijad saavad hääletada eelhääletuspäevadel väljaspool elukohta

  Määrata valimisjaoskonnaks, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletuse päevadel, valimisjaoskond nr 1.

§ 4.   Valimisjaoskond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud Vaivara valla täpsusega

  Määrata valimisjaoskonnaks, kus saavad hääletada valijad, kelle elukohaandmed Vaivara vallas on Rahvastikuregistrisse kantud Vaivara valla täpsusega, valimisjaoskond nr 1.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Luts
vallavanem

Eret Laht
vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json