Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskonna moodustamine

Väljaandja:Vormsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2021, 1

Valimisjaoskonna moodustamine

Vastu võetud 17.08.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja numeratsioon

  Vormsi vallas moodustatakse 1 valimisjaoskond nr 1.

§ 2.   Hääletamisruumi asukoht

  Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Vormsi Rahvamajas (Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskonnas

  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab valimisjaoskond nr 1 väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist ja kodus hääletamist. Valimisjaoskond nr 1 korraldab vajadusel ka asukohas hääletamist.

§ 4.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Vormsi Vallavalitsuse 2017. aasta 12 juuli määrus nr 1 „Valimisjaoskonna moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Sarapuu
Vallavanem

Eidi Leht
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json