Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2021, 2

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 18.08.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ning Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Lääneranna vallas moodustatakse 4 valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  (1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub valimispäeval Kõmsi Rahvamajas (Keskuse tee 3, Kõmsi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond).

  (2) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva Vatla rahvamajas (Vatla mõis/2, Vatla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond).

  (3) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva Virtsu koolimajas (Pargi 4, Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond).

  (4) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub valimispäeval MTÜ Koonga Kogukond ruumides (Valla/5, Koonga küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond).

  (5) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva Lõpe Klubis (Klubi/1, Lõpe küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond).

  (6) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva Oidrema külakeskuses (Kaupluse, Oidrema küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond).

  (7) Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub kuuendal, viiendal, neljandal ja kolmandal päeval enne valimispäeva ning ja valimispäeval Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond).

  (8) Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva Tuudi koolimajas (Kooli, Tuudi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond).

  (9) Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva Kirbla rahvamajas (Vana tee 11, Kirbla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond).

  (10) Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Lääneranna Vallavalitsuse Varbla teeninduskeskuses (Vallamaja, Varbla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond).

  (11) Valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva Paadrema külakeskuses (Tõusi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 3. Valimisjaoskond nr 3 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (2) Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab jaoskond nr 3 hääletamist kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (3) Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Lääneranna Vallavalitsuse 10. jaanuari 2019 määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Hirvela
Vallavanem

Cariina Pähk
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json