Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2021, 22

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 24.08.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõoke 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv

  Mulgi vallas moodustatakse 4 (neli) valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  (1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Abja Kultuurimajas aadressil Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond.

  (2) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel (reede) ja esimesel (laupäev) päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Halliste Rahvamajas aadressil Klubi 5, Halliste alevik, Mulgi vald, Viljandi maakond.

  (3) Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel (reede) ja esimesel (laupäev) päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Karksi-Nuia Kultuurikeskuses Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia linn, Mulgi vald, Viljandi maakond.

  (4) Valimisjaoskond nr 4 asub teisel (reede) ja esimesel (laupäev) päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Mõisaküla linnavalitsuse hoone Kesk tn 4, Mõisaküla linn, Mulgi vald, Viljandi maakond.

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (2) Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab valimisjaoskond nr 1 hääletamist, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (3) Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad. Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldavad need jaoskonnad ka asukohas hääletamist.

§ 4.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Mulgi Vallavalitsuse 04.04.2019 määrus nr 6 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistada kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Imre Jugomäe
Vallavanem

Milja Janson
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json