Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 19.05.2022 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2022, 10

Mulgi Vallavolikogu 19.05.2022 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 18.08.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel ja s otsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1. Mulgi Vallavolikogu 19.05.2022 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine
Mulgi Vallavolikogu 19. mai 2022. a määruses nr 9 “Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine” tehakse alljärgnev muudatus:
1) paragrahvi 3 lõikele 1 lisatakse punkt 12 järgmises sõnastuses: „12) eluaseme soetamiseks võetud laen: 10 eurot ruutmeetri kohta kuus“.
§ 2. Määruse rakendamine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json