Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavolikogu 21.04.2022. a määruse nr 7 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2022, 18

Häädemeeste Vallavolikogu 21.04.2022. a määruse nr 7 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 18.08.2022 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 21.04.2022. a määruse nr 7 „Riikliku toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ paragrahvi 2 punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:
"1) korteriüür ja eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab laenu intressi ning kohustusliku eluasemekindlustuse makset, kuni 7,00 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus;“.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 1. juulist.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json