ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2022, 42

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 21.04.2022 nr 7
RT IV, 28.04.2022, 38
jõustumine 01.05.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.08.2022RT IV, 27.08.2022, 1830.08.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.07.2022.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad Häädemeeste vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (3) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm on 18 m² eluruumi üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta. Kui alalise eluaseme üldpind on suurem kui normpind, siis võetakse toimetulekutoetuse määramisel alalised kulud arvesse normpinna ulatuses.

  (4) Eluruumis üksi elavale pensionärile ning osalise või puuduva töövõimega isikule, loetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks eluruumi tegelik suurus, kuid mitte rohkem kui 51m².

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiselt:
  1) korteriüür ja eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab laenu intressi ning kohustusliku eluasemekindlustuse makset, kuni 7,00 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 27.08.2022, 18 - jõust. 30.08.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.07.2022.]
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 10,00 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 5,00 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus (puit, brikett, gaas, elekter jms) eluruumis 15,00 eurot ruutmeetri kohta kuus. Küttekulu kompenseeritakse vastavalt kehtestatud piirmäärale igakuiselt kuni kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 4 kuupmeetrit iga pereliikme kohta kuus;
  6) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 25,00 eurot pereliikme kohta kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulud kuni 60,00 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus kuni 40,00 eurot pereliikme kohta kuus;
  9) tegelik olmejäätmete veotasu kuus;
  10) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,20 eurot ruutmeetri kohta;
  11) hoonekindlustuse kulud, mis arvestatud kasutatavale eluruumile kuni 0,50 eurot normpinna ruutmeetri kohta.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 01.05.2022.a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json