EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipiletite hindade kehtestamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2012, 20

Müügipiletite hindade kehtestamine

Vastu võetud 24.11.2010 nr 17

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse paragrahvi 18 lõike 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37 alusel ning arvestades euro kasutusele võtmise seaduse paragrahvi 5 lõikeid 1 ja 2 ning Eesti üleminekut eurole alates 1. jaanuarist 2011.a.

§ 1.  Müügipiletite hindade kehtestamine

 (1) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2011. a Järvakandi Vallavalitsuse ja Järvakandi Vallavalitsuse hallatavate asutuste, kui kaubanduse korraldaja, poolt väljastatavate müügipiletite hinnad järgmiselt:

 (2) kauba müük Järvakandi Vallavalitsuse poolt lubatud üldkasutatavates kohtades:
 1) 1 päev 3,20 eurot;
 2) 1 kuu 9,59 eurot;
 3) 3 kuud 19,17 eurot;
 4) 6 kuud 31,96 eurot;
 5) 1 aasta 51,13 eurot.

 (3) atraktsiooniteenused Järvakandi Vallavalitsuse poolt lubatud üldkasutatavates kohtades 12,78 eurot /päev, millele lisandub tasu kasutatud elektrienergia eest;

 (4) kauba müük Järvakandi Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumides 9,59 eurot /päev;

 (5) kauba müük väljakuulutatud laadapäevadel 12,78 eurot /päev.

§ 2.  Tulu laekumine

  Saadud rahalised vahendid laekuvad Järvakandi Vallavalitsuse arvele.

§ 3.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvkandi Vallavolikogu 27. augusti 2008. a määrus nr 15 „Müügipiletite hindade kehtestamine“.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees