Teksti suurus:

Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016

Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2012, 27

  Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016

  Vastu võetud 24.09.2012 nr 22

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 2; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20; Elva linna põhimääruse § 48 lg 2 alusel.

  § 1.  Võtta vastu "Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016" Elva linna arengukavaga aastateks 2012-2020 seotud dokumendina vastavalt lisale 1 ja 2.

  § 2.  Määrus jõustub 1. oktoobril 2012.

  Leelo Suidt
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Eelarvestrateegia

  Lisa 2 Eelarvestrateegia koondtabel