Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Elva linna arengukava 2012-2020

Elva linna arengukava 2012-2020 - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2012, 28

  Elva linna arengukava 2012-2020

  Vastu võetud 24.09.2012 nr 23

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37; Elva linna põhimääruse § 44 lg 7 ja 8 alusel.

  § 1.  Võtta vastu "Elva linna arengukava 2012-2020" vastavalt lisale.

  § 2.  Elva Linnavalitsusel avalikustada arengukava linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arvates vastuvõtmisest ning esitada arengukava maavanemale ja siseministeeriumile hiljemalt kahe nädala jooksul määruse vastuvõtmisest.

  § 3.  Elva Linnavolikogu 26. novembri 2007. aasta määrus nr 16 "Elva linna arengukava 2008-2015 vastuvõtmine" tunnistatakse kehtetuks.

  § 4.  Määrus jõustub 1. oktoobril 2012.

  Leelo Suidt
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Arengukava

  Lisa 2 Hetkeolukorra analüüs

  Lisa 3 Rahvastikuanalüüs

  Lisa 4 Osalejate nimekiri