Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2018

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2013, 26

  Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2018

  Vastu võetud 19.09.2013 nr 20

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 (juurde lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2014.

  Vahur Mäe
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Eelarvestrateegia

  Lisa 2  Investeeringute kava

  Lisa 3 Mittevajalik vara

  Lisa 4 Arvestusüksus

  Lisa Eelarvestrateegia aastateks 2014-2018