Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2014, 18

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord" muutmine

Vastu võetud 18.09.2014 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ning noorsootöö seaduse § 8 p 2 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruses nr 38 "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele ja noorteühingutele toetuse andmise kord";
  2) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
"§ 1. Üldsätted
(1) Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele ja noorteühingutele (edaspidi: ühing) toetuse andmise kord (edaspidi: kord) sätestab toetuse andmise tingimused Tartu linna haldusterritooriumil tegutsevatele ühingutele.
(2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada kultuuri- ja noorsootööalast huvitegevust ning noorteühingute tegevust Tartu linnas omaalgatuse toetamise kaudu.";
  3) paragrahvi 2 punktid 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json