SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2017, 2

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 21.09.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning Kihelkonna Vallavolikogu 21. septembri 2017. a määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.  Sotsiaaltoetuste määrad

  Kehtestada sotsiaaltoetuste määrad järgmiselt:
 1) sünnitoetus 380 eurot;
 2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 175 eurot;
 3) hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 80 eurot kuus;
 4) hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 60 eurot kuus.

§ 2.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Karl Teär
Vallavolikogu esimees