HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2017, 4

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Vastu võetud 21.09.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.  Saaremaa ühinevate omavalitsuste ametiasutuste hallatavate koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

 (1) Saaremaa ühinevate omavalitsuste ametiasutuste hallatavad koolieelsed lasteasutused on Aste Lasteaed, Kaali Kool, Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed, Kuressaare Pargi Lasteaed, Kuressaare Ristiku Lasteaed, Kuressaare Rohu Lasteaed, Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed, Kahtla Lasteaed-Põhikool, Kihelkonna Kool, Kärla Lasteaed, Lümanda Lasteaed, Mustjala Lasteaed-Põhikool, Orissaare Lasteaed, Pihtla Kool, Pärsama Lasteaed, Salme Lasteaed, Tornimäe Lasteaed ja Valjala Lasteaed.

 (2) Kinnitada Saaremaa ühinevate omavalitsuste ametiasutuste hallatavate koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad vastavalt käesoleva määruse lisale (Lisa 1).

§ 2.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Karl Teär
Vallavolikogu esimees

Lisa 1. Saaremaa ühinevate omavalitsuste ametiasutuste hallatavate koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad