Teksti suurus:

Ühinemislepingu muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2017, 29

Ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 21.09.2017 nr 328
jõustumine 21.09.2017

Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10¹ ja § 54³ alusel.

1. Muuta Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkti 14.4 ja sõnastada järgmiselt:

„14.4. Valla ametiasutuse ametikohad täidetakse eelkõige üleviimise, ümberpaigutamise ja sisekonkursi korras. Valla või linna ametiasutuses töötavale ametnikule või töötajale makstakse volikogu otsusega ametist vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja eeskujuliku teenistus- või tööülesannete täitmise eest, kui vabastamine toimub seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökohtade koondamisega kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud omavalitsusüksuses rohkem kui kaheksa aastat. Staaži arvestatakse 31. detsembri 2017 seisuga.“

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Indrek Eensalu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json